Medlemskap

Som medlem i föreningen Örbyhus.nu kan man få mail om event som anordnas av föreningen, rösträtt i årsmötet och mycket mer.
För att vara medlem i Örbyhus.nu behöver man anmäla sitt intresse genom att skicka ett mail med vilken sorts medlemskap du önskar till kassor@orbyhus.nu.
Finns tre variationer av medlemskap. I alla versioner av medlemskap kräver vi namn och mailadress på medlem. Vill man ha familje-medlemskap (personer i samma hushåll) behöver vi ha alla namn på alla, men det räcker med en mailadress.
Privatperson 0:-
Privatperson 60:- I detta medlemskap ingår en lott i Örbyhusdagens Lotteri och en fikatallrik från Informationsvagnen.
Familje-medlemskap 100:- I detta medlemskap ingår en fikatallrik till alla anmälda familjemedlemmar och en lott i Örbyhusdagens Lotteri

Sektioner

Vad är en sektion?

Att vara en sektion i Örbyhus.nu innebär att man är en del av Örbyhus.nu. Sektionen ansvarar för sin ekonomi, sin verksamhet och ev. sina lokaler.

Örbyhus.nu ansvarar för styrelsearbetet.

Att starta en ny ideell förening kan vara krångligt. Det vill vi råda bot på.

Tanken är att du som vill hålla på med någon rolig aktivitet skall kunna starta en sektion inom Örbyhus.nu och ägna all din uppmärksamhet åt din roliga aktivitet. Vi i föreningen kan hjälpa dig starta upp, komma med goda råd och idéer och stötta med pappersarbete.

En annan riktigt bra anledning att vara en sektion i Örbyhus.nu är att vi har redan massa olika sektioner och föreningar i vårt hus. De har massor av erfarenheter och bra idéer att dela med sig av. Som en sektion i Örbyhus.nu är du en del av ett nätverk av aktiviteter.

Tanken är att en sektion i Örbyhus.nu är till för nya aktiviteter och uppstartsprojekt. När sektionen är etablerad, har massor av medlemmar och stor ekonomi kan det vara dags att starta en egen förening. Vi i Örbyhus.nu hjälper så klart till med detta om det behövs. Ni kan bli en egen förening så fort ni har lust men det kan också vara så att styrelsen beslutar att ni har så stor ekonomi att det blivit en risk för Örbyhus.nu och att ni därför måste bilda egen förening. En sektion kan också kvarstå som en liten verksamhet och därför fortsätta som sektion i all evighet.

Vad ansvarar sektionen för?

Sektionen har ansvar för sektionens verksamhet samt säkerheten för medlemmarna när de deltar i sektionens verksamhet.

Ansvar för verksamhet som bedrivs

  • För all verksamhet som bedrivs skall det finnas en ansvarig person som är minst 18 år.
  • Verksamhetsansvarig inom sektion under föreningen svarar mot den som är sektionsansvarig som i sin tur svarar mot föreningens styrelse.
  • Den verksamhetsansvarige är skyldig att känna till de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som gäller för verksamheten.
  • Det är den verksamhetsansvariges skyldighet att se till att ordningsregler och säkerhetsföreskrifter följs.
  • Det är på den verksamhetsansvariges ansvar att anmäla fel och skador på lokaler och inventarier som uppkommit under verksamhetens bedrivande.

Sektionen är en del av Örbyhus.nu och därför ansvarar sektionen även för att dess verksamhet följer Föreningens policys. Du kan läsa dem.

Ersättning för utlägg

Utlägg som gjorts av sektionens ledare redovisas i formuläret som finns ”här”. Glöm inte att bifoga kvitton. Ersättning för utläggen betalas ut på angivet konto eller kontant om så önskas. Kontant utbetalning kan dock vara lite svårare och ta längre tid att administrera. Vid större utlägg kan förskottsutbetalning arrangeras. Samordna detta med Örbyhus.nu’s kassör.

Bilda en sektion

Om du vill bilda en sektion eller har frågor om din redan startade sektion tar du kontakt med oss på info@orbyhus.nu.